Pagal 2018 m. ES įsigaliojusios antrosios Mokėjimo paslaugų direktyvos (PSD2) ir Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo reikalavimus nuo 2019 m. kovo 14 d. atveriame prieigą prie LKU grupės duomenų per API sąsajas. Mokėjimo paslaugų direktyva (PSD2) siekiama standartizuoti mokėjimo sistemas visoje Europoje bei padidinti atsiskaitymų saugumą. Vartotojai už prekes ir paslaugas internetu galės atsiskaityti paprasčiau, greičiau ir pigiau.

Kas yra API

API sąsaja (angl. Application Programming Interface) tai atvirojo ryšio techninė sąsaja, atitinkanti EBA-RTS reikalavimus, kuri skirta komunikacijai tarp skirtingų sistemų ir programinės įrangos bei suteikianti prieigą prie LKU grupės duomenų. LKU grupė parengė atvirojo ryšio sąsajas trims skirtingoms tarpininkavimo paslaugoms:

  • Mokėjimo inicijavimo. Pasirinkus mokėjimo inicijavimo paslaugą bus galima inicijuoti mokėjimą ir sužinoti jo įvykdymo rezultatus tiesiogiai naudojantis tik trečiųjų šalių paslaugomis. Toks būdas galės būti integruotas į elektroninės prekybos, įmokų surinkimo, elektroninių sąskaitų faktūrų apmokėjimo ir kitas aplinkas.
  • Sąskaitos informacijos. Mokėjimo paslaugų vartotojas galės panaudoti sąskaitos informacijos paslaugą, norėdamas patikrinti savo mokėjimo sąskaitų likučius ar sužinoti operacijų istoriją. Trečioji šalis (TPP), gavusi vartotojo sutikimą, prisijungs prie Kredito unijoje saugomų duomenų ir, surinkusi bei apdorojusi informaciją pagal iš anksto su vartotoju sutartas sąlygas, pateiks jam galutinius rezultatus.
  • Lėšų pakankamumo patvirtinimo. Kredito unija, gavusi trečiosios šalies (TPP) užklausą dėl konkrečios lėšų sumos prieinamumo mokėjimo sąskaitoje, pateiks atsakymą „TAIP/NE“ nenurodydama faktinio lėšų likučio.

Kviečiame prisijungti prie LKU grupės kuriamos API sąsajos adresu https://developers.i-unija.lt/, kurioje rasite technines priemones ir veiksmus, leidžiančius mokėjimo inicijavimo, sąskaitos informavimo ir lėšų pakankamumo patvirtinimo paslaugų teikėjams įsitikinti savo produktų suderinamumu su LKU grupės parengtomis API sąsajomis. Čia taip pat rasite testinę aplinką, dokumentaciją su kodų pavyzdžiais, testinius duomenis, galėsite susikurti PSD2 API klientą ir TPP sertifikatus.