Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) – pirmoji ir didžiausia centrinė unija Lietuvoje, vienijanti 45 iš 59 kredito unijų, daugiau negu 100 klientų aptarnavimo vietų tinklą visoje šalies teritorijoje. LCKU teisės aktais priskirta pareiga palaikyti savo narių kredito unijų likvidumą, užtikrinti jų mokumą, stebėti ir tikrinti jų prisiimamą riziką. Taip sustiprinamas kredito unijų veiklos priežiūros modelis, nes Lietuvos bankas prižiūri tiek atskiras kredito unijas, tiek LCKU priklausančią kredito unijų grupę.

Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU)

 • Didžiausia centrinė kredito unija Lietuvoje

  Organizacija, vienijanti 45 savo nares – LKU grupės kredito unijas. Vykdydama jų veiklos priežiūrą ir inspektavimą, užtikrina efektyvią ir stabilią savo narių veiklą ir kontrolę.

 • Patikimas partneris

  Atstovauja savo narių (kredito unijų) interesams politinėse, visuomeninėse ar finansų organizacijose bei institucijose.

 • Šiuolaikiškumas

  LCKU inicijuoja naujovių ir naujųjų technologijų diegimą bei taikymą kuriant kredito unijų narių poreikius atliepiančių paslaugų pasiūlą.

 • Profesionalumas

  Teikia įvairias paslaugas kredito unijoms, tarp kurių – personalo valdymo konsultacijos ir specializuoti mokymai darbuotojams. Visa tai leidžia nuolat tobulėti ir kelti specialistų kvalifikaciją.

Mūsų partneriai