2018 gegužės 18

Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) gretas, šių metų balandžio mėnesį papildė 51-oji kredito unija “Neris”. Kredito unija netrukus paminės pirmąjį savo veiklos mėnesį.

Naujai prisijungusi kredito unija veiklą vykdo Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto/rajono savivaldybės teritorijoje ir su šia savivaldybe besiribojančių Vilniaus rajono ir Trakų rajono savivaldybių teritorijose. Kredito unija „Neris“ taiko teritorinį kriterijų, taigi, asmenys gali tapti kredito unijos nariais nepriklausomai nuo ekonominės veiklos ar kitokio pobūdžio reikalavimų. Fiziniai asmenys, norintys tapti unijos nariais, turi gyventi, dirbti, mokytis unijos veiklos teritorijoje. Juridiniai asmenys turi turėti registruotą buveinę unijos veiklos teritorijoje.

Naujosios kredito unijos “Neris” administracijos vadovas Tadas Matusevičius teigia, kad: “Prisijungusi prie LCKU Kredito unija “Neris” konservatyviomis priemonėmis sieks tvaraus narių bei kapitalo augimo. Vizija – kartu su kitomis atitinkamoje teritorijoje veikiančiomis ir LCKU priklausančiomis unijomis, įsitvirtinti didėjančiuose Vilniaus bei Trakų regionuose“.

Naujoji kredito unija paslaugas nariams teikti pradėjo šių metų balandžio 20 dieną. Smagu pasidžiaugti, jog šiuo metu unija vienija jau 200 narių.

Asmuo, norėdamas tapti kredito unijos „Neris“ nariu, privalo prisidėti prie kooperatinės bendrovės kredito unijos kapitalo įsigydamas pagrindinį pajų. Po įsigijimo narys gali naudotis unijos taupymo, skolinimo bei kasdieninėmis finansinėmis paslaugomis. Asmeniui, tapusiam kredito unijos nariu nemokamai suteikiama internetinė bankininkystė (i-unija) bei atsiskaitomoji sąskaita.

Narys, pateikęs nustatytos formos prašymą, laisvu apsisprendimu gali išstoti iš kredito unijos, o jo įsigytas pajus grąžinamas pasibaigus finansiniams metams.

LCKU yra didžiausia ir ilgiausiai veikianti centrinė kredito unija Lietuvoje, LKU kredito unijų grupės narėms teikianti finansines, priežiūros, informacinių technologijų, teisines, viešinimo, mokymų ir konsultavimo paslaugas. LKU kredito unijų grupei priklausančios kredito unijos siūlo klientams LCKU plėtojamas el. bankininkystės, mokėjimo kortelių „MasterCard“, „Maestro“, apmokėjimų už komunalines paslaugas, pinigų pavedimų Lietuvoje ir užsienyje bei kitas finansines paslaugas.

Susisiekite