2019 birželio 19
Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) grupei priklausančių unijų turtas 2019 m. balandžio 1 d. sudarė  414,4 mln. Eur. Tai yra net 60 % viso kredito unijų sektoriaus Lietuvoje turto. Grupės turtas labiausiai augo dėl padidėjusio paskolų̨ portfelio, kuris, įvertinus suformuotus specialiuosius atidėjinius, per 2019 m. pirmąjį ketvirtį augo 9,4 mln. Eur iki 287,3 mln. Eur. Paskolų augimas buvo finansuotas tiek pritrauktais naujais indėliais, tiek LCKU narių kredito unijų anksčiau pritrauktomis lėšomis. Per pirmąjį ketvirtį indėlių apimtis padidėjo 1,4 mln. Eur.

LCKU grupė kartu su jai priklausančiomis kredito unijomis su didele atsarga vykdė Lietuvos banko nustatytus kapitalo pakankamumo reikalavimus. LCKU grupės kapitalo pakankamumo rodiklis 2019 m. pirmąjį ketvirtį išaugo iki 16,66 % (vietoje nustatytų minimalių 11 %),  o  padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis siekė 514,7 % ir daugiau nei penkiskart viršijo nustatytą normą. Pagal Centrinių kredito unijų įstatymą LCKU stebi ir prižiūri savo narių prisiimamą riziką, kaupia stabilizacijos fondą, iš kurio prireikus būtų̨ galima užtikrinti kredito unijų mokumą. 2019 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje LCKU stabilizacijos fondą sudarė 2,2 mln. Eur, o savanoriškai sudaromą likvidumo palaikymo rezervą – 5,8 mln. Eur.

2019 m. tęsiasi kredito unijų konsolidacijos procesas. Lietuvos bankui leidus reorganizuoti Rokiškio kredito uniją, prijungiant ją prie Anykščių̨ kredito unijos, LCKU priklausančių kredito unijų skaičius sumažėjo iki 48. Planuojama, kad unijos stambės ir toliau. Lietuvos bankas jau yra suteikęs leidimą trims Mažeikių rajone veikiančioms Naftininkų, Sedos ir „Skuodo bankelis“ kredito unijoms, prisijungti prie Mažeikių̨ kredito unijos. Todėl stiprėjantis kredito unijų sektorius bus geriau pasiruošęs tenkinti savo narių ir klientų poreikius. Taip pat Lietuvoje veikiantiems komerciniams bankams mažinant verslo ir privačių klientų finansavimą, teikti didesnės vertės paskolas, finansuoti didesnius projektus.

Susisiekite