2020 balandžio 29

Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) ir jai priklausančių 45 kredito unijų grupė praėjusiais metais augino kreditavimo apimtis visose klientų kategorijose, išlaikė aukštus pelningumo ir rizikos normatyvų vykdymo rodiklius. Geri praėjusio laikotarpio veiklos rezultatai sudaro sąlygas išlaikyti sistemos stabilumą ir klientų apsaugą COVID-19 viruso pandemijos sukeltu ekonomikos sulėtėjimo laikotarpiu.

LCKU ir jai priklausančios kredito unijos praėjusiais metais reikšmingai didino klientams suteiktų paskolų apimtis. Bendras išduotų paskolų portfelis 2019 m. augo 25 % iki 348 mln. EUR. Kiek mažiau, apytiksliai 10% augo kredito unijose laikomų indėlių suma.

Kaip įprasta ekonomikos pakilimo laikotarpiu, daugiau nei pusę visų 2019 m. išduotų paskolų sudarė paskolos fiziniams asmenims. Didžiąją dalį jų – 47 % – sudarė paskolos būstui įsigyti, statyti ar atnaujinti, dar 6 % portfelio teko vartojimo paskoloms. Apytiksliai 25% portfelio teko verslo, 20% – žemės ūkio paskoloms. Ypač sparčiai, net 53 % augo verslo ir 36 % – būsto paskolų portfeliai. Tradiciškai populiarių kredito unijų produktų – paskolų ūkininkams bei vartojimo paskolų – augimas buvo mažesnis.

„Besikeičianti paskolų portfelio struktūra žymi kokybiško kredito unijų atsinaujinimo etapą. Dešimtojo dešimtmečio antroje pusėje prasidėjęs kredito unijų judėjimas Lietuvoje buvo labiausiai palaikomas ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių. Tad natūralu, kad jiems skirti produktai ilgus metus dominavo kredito unijų portfelyje.

Pastaraisiais metais mūsų sistemoje įvyko nemažai pokyčių: buvo priimti nauji kredito unijų veiklą reguliuojantys teisės aktai, institucijų komandas papildė nauji, puikiai pasiruošę finansų specialistai, gerokai išaugo veiklos kokybė, sumažėjo rizikingų paskolų.

Kredito unijos šiandien yra daug geriau pasiruošusios atliepti Lietuvos rinkos poreikius, užpildyti komercinių bankų nepakankamai gerai aptarnaujamas sritis. Pavyzdžiui – įgyvendinami INVEGA administruojamą Verslumo skatinimo fondo programą, nuo 2016 m. aktyviai teikiame lengvatines paskolas jaunoms įmonėms, kurioms pasiskolinti verslo pradžiai kitose finansų institucijose – beveik neįmanoma. Sėkmingai finansavome per 900 naujų verslo projektų.

Būsto paskolų rinkoje taip pat ieškome specifinių nišų. Pavyzdžiui, 2019 m. daugiau nei dvigubai paaugo mūsų klientų – užsienyje dirbančių ir pajamas gaunančių Lietuvos piliečių dalis. Tradiciškai suteikiame nemažai paskolų smulkiesiems verslininkams valdantiems individualiąsias įmones arba dirbantiems pagal verslo liudijimą“, – sakė LCKU valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas.

2019 m. visoje Lietuvoje sparčiai augant darbo užmokesčiui, augo ir kredito unijų veiklos išlaidos, tarp jų ir išlaidos darbo užmokesčiui, tačiau augančias išlaidas kompensavo ir reikšmingai didesnės pajamos. Aktyvus kreditavimas 2019 m. augino LCKU ir LCKU grupės palūkanų pajamas, taip pat – didėjo pajamos iš investicinės veiklos. LCKU grupės audituotas grynasis pelnas praėjusiais metais padidėjo iki 1,44 mln. EUR, o LCKU – iki 722 tūkst. EUR.

Tiek LCKU, tiek ir LCKU grupė ir toliau sėkmingai tenkino griežtus, Lietuvos banko nustatytus kapitalo pakankamumo, padengimo likvidžiuoju turtu bei kitus veiklos riziką reguliuojančius rodiklius. Bendrasis LCKU kapitalo pakankamumo rodiklis praėjusiais metais siekė 32,56% (nustatytas normatyvas – 17,85%), LCKU grupės analogiškas rodiklis – 14,95% (normatyvas – 13,49%). LCKU grupė daugiau nei penkiskart (536,43%) viršijo Lietuvos banko nustatytą 100% siekiantį padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimą.

„Sveika ir stipri Lietuvos kredito unijų sistema yra ypač svarbi šiais ekonominio neapibrėžtumo bei pandemijos sukelto sulėtėjimo laikais. Nors visoje šalyje bei daugelyje pasaulio šalių galiojantis karantinas neabejotinai atsilieps mūsų 2020 m. rezultatams, mūsų praėjusių metų rezultatai neabejotinai sušvelnins šią įtaką.

Kredito unijų sistema sukurta solidarumo ir savitarpio pagalbos principu: unijos nariai remia vieni kitus, centrinė kredito unija – visada yra pasiruošusi ištiesti pagalbos ranką bet kuriai savo narei. Jau šiandien kviečiame visus savo narius, praradusius pajamas arba susidūrusius su laikinu jų sumažėjimu kreiptis į mus. Visuomet stengiamės rasti geriausiai jų poreikius bei galimybes atitinkančius sprendimus, padedame savo nariams ir klientams išvengti skaudžių, iš pasikeitusių ekonominių sąlygų kylančių pasekmių“, – sakė M.Vijūnas.

Susisiekite