2020 lapkričio 20
Nors koronaviruso (COVID-19) pandemija paveikė daugelį veiklos sektorių, taip pat ir finansų, LKU kredito unijų grupės, vienijančios 45 unijas ir jas prižiūrinčią Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU), turto vertė rugsėjo mėnesį viršijo pusės milijardo eurų sumą. Be to, skaičiuojama, kad trečią ketvirtį ir toliau didėjo kreditavimo apimtys bei augo pelnas. Visa tai sudaro sąlygas užtikrinti visos grupės stabilumą Lietuvai ir pasauliui ekonomiškai sudėtingu laikotarpiu.
Grupės turtas perkopė pusę milijardo eurų

LKU kredito unijų grupė, vienijanti 45 kredito unijas ir LCKU, trečiojo ketvirčio pabaigoje skaičiavo šoktelėjusius veiklos rodiklius. Nors šie metai pasižymėjo ekonominiu nenuspėjamumu ir iššūkiais, LKU grupės bendras konsoliduotas turtas peržengė pusės milijardo slenkstį ir rugsėjo 30 d. siekė 510,5 mln. Eur sumą.

Šis rodiklis nuo metų pradžios išaugo 58 mln. Eur, o daugiausia – net 8,3 proc. – per pastarąjį ketvirtį. Tuo tarpu visą grupę prižiūrinčios LCKU valdomas turtas per devynis mėnesius paaugo ketvirtadaliu – 25,3 proc. – iki 156,4 mln. Eur.

Be viso to, kredito unijos skaičiavo ir pelno augimą. Neaudituotais duomenimis, per 2020 m. tris ketvirčius LKU kredito unijų grupė uždirbo virš 1,8 mln. Eur grynojo pelno – 2,4 karto daugiau nei pernai tuo pačiu metu (788 tūkst. eurų). Analizuojant gautų pajamų struktūrą, konsoliduota kredito unijų grupė uždirbo beveik 13,6 mln. Eur grynųjų palūkanų pajamų. Tuo tarpu LCKU per tris šių metų ketvirčius grynųjų palūkanų pajamų uždirbo beveik 2 mln. Eur.

LCKU administracijos vadovas, valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas pastebi, kad nors iki šiol koronaviruso pandemijos poveikis LKU kredito unijų grupei atsiliepė beveik nejuntamai, tačiau dėl miglotos ateities, kurią nulems tolimesnė koronaviruso epidemiologinė situacija, ypatingai svarbu išlaikyti nuoseklią veiklos kryptį:

„LKU grupės kredito unijos, atsižvelgiant į 2020 metų trijų ketvirčių rezultatus, veikia pelningiau ir gerokai tvariau nei keletą pastarųjų metų. Ypatingai paskutinį ketvirtį, kai šalyje buvo sąlyginai juntamas ekonominis pagerėjimas, gerėjo ir namų ūkių finansinė situacija. Dėl tos pačios priežasties suaktyvėjo tiek atsigavusio ir prie naujų veiklos aplinkybių prisitaikiusio verslo, tiek gyventojų kreditavimas. Taip pat LKU kredito unijos per ketvirtį pritraukė per tūkstantį naujų narių, kurių šiandien turime daugiau nei 122 tūkstančius visoje Lietuvoje.

Vis dėlto atsipalaiduoti neketiname ir toliau visiems sudėtingu laikotarpiu intensyviai dirbsime kredito unijų bei jų klientų labui“, – teigia M. Vijūnas.

Solidarumas pandemijos akivaizdoje

LKU kredito unijų grupei pastarąjį ketvirtį ir toliau pavyko didinti skolinimo apimtis. Grynoji konsoliduotos LKU grupės išduotų paskolų portfelio vertė 2020 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje sudarė beveik 402 mln. Eur, o tai – net 14,8 proc. daugiau nei 2019-ųjų pabaigoje. Daugiausia buvo išduota kreditų fiziniams asmenims, kurių didžioji dalis, beveik pusė bendro portfelio, – būstui įsigyti, statyti ar atnaujinti.

Dar pavasarį šalyje pradėjus blogėti situacijai dėl koronaviruso, LKU grupei priklausančios kredito unijos solidarizavosi su kitomis Lietuvos bankų asociacijai priklausančiomis finansų įstaigomis ir pasirašė paskolų moratoriumą. Pagal jį gyventojams ir verslui, susidūrusiems su COVID-19 pandemijos pasekmėmis, buvo suteikta galimybė atidėti turimų paskolų grąžinimą.

Skaičiuojama, kad dėl koronaviruso pandemijos LKU grupės kredito unijų atidėtos paskolos rugsėjo 30 d. sudarė 30,5 mln. Eur, iš kurių 17,4 mln. Eur buvo pritaikytos moratoriumo sąlygos. Daugiausia atidėjimų – 10,3 mln. Eur – patvirtinta verslo subjektams. Vis dėlto dar trečiąjį ketvirtį šalies ekonominei situacijai pagerėjus, dalis asmenų ir įmonių, kuriems buvo atidėtos paskolos, sugrįžo prie įprastų mokėjimų.

Šiuo laikotarpiu LKU grupės kredito unijos aktyviai finansavo smulkiojo ir vidutinio verslo projektus, jaunas įmones, žemės ūkio veikla besiverčiančius ūkininkus ir bendroves, taip pat veikė lengvatinių priemonių nukentėjusiems nuo COVID-19 srityje. Pagal skatinamąją finansinę priemonę ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, iki rugsėjo 30 d. buvo pasirašytos 88 lengvatinių kreditų sutartys už beveik 9 mln. Eur.

Taip pat unijos teikia kreditus pradedančiajam verslui pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020“, administruojamą partnerių UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, kurių per trečiąjį šių metų ketvirtį išduota už daugiau nei 1,1 mln. Eur, o per visą skolinimo laikotarpį – už beveik 18 mln. Eur.

Gyventojai suskubo taupyti

Nors kreditavimas trečiąjį ketvirtį išaugo, taip pat išaugo ir gyventojų siekis taupyti juodai dienai. „Šiuo metu visuomenėje vyrauja neužtikrintumo dėl finansinės gerovės nuotaika, todėl dalis namų ūkių taupo labiau negu įprastai. Dėl šios priežasties, daugelyje finansų įstaigų, taip pat ir LKU grupės kredito unijose, stebimas indėlių portfelio augimas“, – komentuoja LCKU vadovas M. Vijūnas.

Nuo metų pradžios kurį laiką neženkliai traukęsis konsoliduotos LKU kredito unijų grupės indėlių portfelis, įskaitant ir santaupas einamosiose sąskaitose, trečią šių metų ketvirtį šoktelėjo 11,4 proc. ir rugsėjo pabaigoje pasiekė 439,6 mln. Eur sumą.

Didžiausią indėlių portfelio dalį – 62 proc. arba 293,1 mln. Eur – sudarė terminuotieji indėliai, kurie per ketvirtį išaugo 4 proc. arba 12 mln. Eur. Dauguma šių indėlių, laikomų kredito unijose, priklauso fiziniams asmenims.

Pastebima, kad verslo atstovai dažnai nė nesusimąsto, jog indėliai patys savaime gali būti aktualūs tiek gyventojams, tiek verslo įmonėms, kurios taip pat gali auginti turimas lėšas kredito unijose. „Vis dėlto žmonių sąmoningumas pastaruoju metu didėja ir tarp indėlininkų daugėja tiek jauno amžiaus žmonių, tiek verslo įmonių. Šiandien indėliai yra vienas paprasčiausių ir mažiausios rizikos būdų investuoti bei už turimas santaupas LKU grupės kredito unijose gauti vienas didžiausių palūkanų“, – komentuoja LCKU administracijos vadovas M. Vijūnas.

Susisiekite