2021 gegužės 20

Pasibaigus kadencijai, balandžio mėnesį darbą pradėjo Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) visuotinio narių susirinkimo patvirtinta nauja stebėtojų tarybos sudėtis. Pastaroji perrinko ir LCKU valdybos narius bei antrą kadenciją eiti valdybos pirmininko pareigas paskyrė Mindaugą Vijūną.

„Esu tikras, kad naujai suformuota valdymo organų sudėtis leis užtikrinti ankstesnę kryptį ir pradėtų darbų tąsą. Taip pat atskirų narių sukaupta patirtis ir turimos kompetencijos prisidės prie mūsų strategijos, kuria sieksime stabilios ir efektyvios kredito unijų veiklos Lietuvoje, įgyvendinimo,“ – sako M. Vijūnas, karjerą LCKU pradėjęs 2015-aisias. Tuo metu ėjęs Rizikos valdymo ir kontrolės departamento direktoriaus pareigas, po dviejų metų M. Vijūnas buvo išrinktas valdybos pirmininku ir administracijos vadovu.

LCKU administracijos vadovas, valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas

LCKU stebėtojų tarybos nariais buvo perrinkta nepriklausoma narė Vilma Mačerauskienė (Lietuvos Respublikos finansų ministerija), taip pat Inga Navikienė (kredito unija „Germanto lobis“), Ramūnas Džiugas (Šilutės kredito unija), Rimantas Slavinskas (kredito unija „Prienų taupa“), Danguolė Matukevičienė (Anykščių kredito unija). Stebėtojų tarybos gretas naujai papildė Neringa Sakalauskienė (kredito unija „Magnus“) ir Egidijus Žaltauskas (Kėdainių krašto kredito unija), kuris buvo išrinktas ir į stebėtojų tarybos pirmininko poziciją.

„Kylant aibei diskusijų apie finansinių paslaugų prieinamumo regionuose problemą, LKU kredito unijų grupė, turėdama plačiausią klientų aptarnavimo vietų tinklą, įgyja ypatingą reikšmę. Esame bendruomenėms artimas ir pasiekiamas finansų partneris, už ką mus vertina bei pasitiki. Sieksime išlaikyti platų kredito unijų tinklą ir būti kuo arčiau savo klientų.

Be kita ko, jauno amžiaus žmonės dažniau renkasi elektroninės bankininkystės teikiančių finansų įstaigų paslaugas, todėl vienas iš mūsų laukiančių iššūkių – tapti dar patrauklesniais finansinių paslaugų teikėjais Lietuvos jaunimui. Dėl to linkiu kolegoms ateinančią kadencija žvelgti į ateitį su dideliu optimizmu ir visiems kartu žengti koja kojon su naujovėmis“, – sako E. Žaltauskas.

Be M. Vijūno, LCKU valdybos nariais naujai 4 metų kadencijai buvo perrinkti Aurimas Lankas (kredito unija „Ebitum“), Žygimantas Valys (Šeimos kredito unija), Gintarė Subačiūtė (Širvintų kredito unija). Prie komandos naujai prisijungė Rolandas Majauskas (Šilutės kredito unija).

LCKU stebėtojų tarybos pirmininkas Egidijus Žaltauskas
Stiprėjanti kredito unijų grupė

Po kredito unijų reformos, leidusios susiformuoti centrinių kredito unijų grupėms, kurios stiprintų kooperatinės bankininkystės veiklą Lietuvoje, kredito unijų sistema sulig kiekvienais metais tvirtina savo pozicijas šalies miestuose ir regionuose.

LCKU – didžiausia centrinė kredito unija, vienijanti 45 iš 60 kredito unijų Lietuvoje, kurios kartu sudaro LKU kredito unijų grupę. Vykdydama jų priežiūrą ir kontrolę, LCKU užtikrina efektyvią ir stabilią grupės veiklą. Apie augantį visuomenės pasitikėjimą kredito unijomis byloja ir skaičiai. LKU kredito unijų grupė per daugiau nei 20 metų suvienijo 112 tūkst. narių – gyventojų, verslininkų ir ūkininkų visoje Lietuvoje.

Taip pat pasibaigus pirmajam 2021 m. ketvirčiui, konsoliduota grupė skaičiuoja nuosekliai augančius veiklos rodiklius. Grupės neaudituotas pelnas kovo 31 d. siekė 917 tūkst. Eur, t. y. 17,4 % daugiau negu 2020-aisiais tuo pačiu metu. Analizuojant pajamų struktūrą, 4,9 mln. Eur sudarė grynosios palūkanų pajamos. Tuo tarpu ekonomiškai sudėtingu laikotarpiu, LCKU per pirmąjį ketvirtį grynųjų palūkanų pajamų uždirbo 702 tūkst. Eur – 21,6 % daugiau nei prieš metus.

LKU kredito unijų grupės bendras konsoliduotas turtas kovo 31 d. siekė 578,3 mln. Eur sumą. Taip pat bendras visos grupės paskolų portfelis per tris mėnesius ūgtelėjo 5,3 % iki 437,58 mln. Eur. Per metus nuo 2020 m. kovo 31 d. paskolų portfelis augo daugiau nei penktadaliu – 21,37 %.

Audituotais duomenimis, iš viso per 2020 metus LKU kredito unijų grupė uždirbo beveik 2,6 mln. Eur grynojo pelno. Analizuojant pajamų struktūrą, 18,8 mln. Eur sudarė grynosios palūkanų pajamos. Tuo tarpu LCKU per metus grynųjų palūkanų pajamų uždirbo 2,6 mln. Eur.

„Praėjusiais metais mums pavyko susitelkti ir kartu su kredito unijomis surasti vieningus sprendimus, padėjusius užtikrinti stabilią grupės veiklą. Šiuo laikotarpiu žingsnis po žingsnio grįžome į įprastas veiklos vėžes ir toliau stiprinsime savo kapitalą, kad garantuotume sklandų finansinių paslaugų teikimą nariams ir ateityje“, – sako M. Vijūnas.

Susisiekite