2023 lapkričio 22

Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) priėmė svečius iš Ukrainoje veikiančių kredito unijų. Šiuo vizitu delegacija siekia pasisemti praktinės patirties iš Lietuvos kredito unijų sektoriaus po to, kai Ukrainos Aukščiausioji Rada š. m. liepos 14 d. priėmė naują kredito unijų įstatymą, praplėtusį kredito unijų veiklos ribas ir atnaujinusį jų veiklą reglamentuojančią teisinę bazę.

Naujas Ukrainos kredito unijų įstatymas

Nuo tada, kai Rusija užpuolė taikią Ukrainos valstybę, vietinis kredito unijų sektorius sutelkė jėgas, kad atlieptų savo šalies poreikius, išliktų atviras ir toliau tikslingai aptarnautų savo bendruomenes. Pastarieji įvykiai suteikė nemenką akstiną viso sektoriaus pertvarkai.

Kartu su naujai priimtu kredito unijų įstatymu, Ukrainos kredito unijos 2024 m. sausio 1 d. galės savo nariams teikti platesnį paslaugų spektrą, įskaitant valiutos keitimą ir tam tikras mokėjimo paslaugas. Taip pat buvo išplėstos finansavimo galimybės juridiniams asmenims, sustiprintas kredito unijų licencijavimas ir kapitalo reikalavimai, įteisinta prievolė steigti kredito unijų stabilizacijos ir likvidumo fondus. Taip pat siekiama įstatymiškai sustiprinti indėlių garantijų sistemą, kuri paklotų pamatą viso sektoriaus augimui.

„Atsižvelgiant į situaciją Ukrainoje, nuolatinius kredito unijų sektoriaus pokyčius ir kintančią reguliacinę aplinką, siekiame su partneriais iš Ukrainos pasidalinti gerąja patirtimi ir išmoktomis pamokomis. Kartu analizavome Lietuvos įstatyminę bazę, Lietuvos centrinės kredito unijos funkcijas, stabilizacijos fondo steigimo ir valdymo pagrindus bei kitus esminius mūsų kasdienės veiklos niuansus“, – sako Eglė Balčiūnė, LCKU Finansų apskaitos departamento direktorė. 

Pasisemti žinių Lietuvoje

Delegacija iš Ukrainos vizito metu siekia sužinoti plačiau apie Lietuvos kredito unijų patirtį steigiant stabilizacijos fondą, centrinių kredito unijų grupių kūrimą, smulkaus ir vidutinio verslo sektoriaus finansavimo programų įgyvendinimą bei centrinių kredito unijų priežiūros funkcijas.

Ukrainos delegacijoje – Ukrainos nacionalinio banko pirmoji gubernatoriaus pavaduotoja Kateryna Rozhkova, Visos Ukrainos kredito unijų asociacijos prezidentė Olga Tugai, Indėlių draudimo fondo generalinio direktoriaus pavaduotoja Olga Bilai ir kiti. Svečių teigimu, šios žinios, įgytos vizito Lietuvoje metu, bus nepamainomos ateities darbams, siekiant įgyvendinti naujojo įstatymo reikalavimus.

Delegacija aplankė LCKU biurą, Lietuvos banką, Lietuvos Respublikos Seimą, išklausė VĮ „Indėlių ir investicijų draudimo“ pranešimo apie pastarojo veiklą, taip pat svečiuosis kredito unijoje „Taupa“.

Susisiekite